ถ่านอัลคาไลน์ Panasonic

 

 

ถ่านอัลคาไลน์ Panasonic

-  ถ่านพานาโซนิคอัลคาไลน์ อีกหนึ่งพัฒนาการทางเทคโนโลยี

   ที่พร้อมสนองตอบการใช้งาน กับอุปกรณ์ดิจิตอลในปัจจุบัน ที่เพิ่มพลังไฟ

   ให้พลังงานมากขึ้น 30% เมื่อเทียบกันถ่านอัลคาไลน์รุ่นเก่า

  • -  เหมาะสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องการพลังงานสูง เช่น
  •    กล้องถ่ายรูปดิจิตอล, เครื่องเล่นเทป/ซีดี/วีซีดีพกพา ฯลฯ
  • -  ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม
  • -  ไร้สารปรอท
  • -  กำลังไฟ 1.5 โวลต์