ถ่าน Energizer

 

 

ถ่าน Energizer

-  ถ่านอัลคาไลน์ เอเนอไจเซอร์ แมกซ์ มั่นใจได้ด้วยประสิทธิภาพการใช้งาน

   และพลังไฟสม่ำเสมอต่อเนื่องยาวนาน เพิ่มพลังไฟในการใช้งานขึ้นอีก 15%

-  ไม่มีสารปรอทและแคคเมี่ยม ควบคุมคุณภาพได้มาตรฐานโลก

  • -  เหมาะสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องการพลังงานสูง เช่น กล้องถ่ายรูปดิจิตอล
  •    เครื่องเล่นเทป MP3, เกมส์กด เป็นต้น
  • -  ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม
  • -  ไร้สารปรอทและแคคเมี่ยม
  • -  อายุการเก็บรักษา 5-8 ปี
  • -  กำลังไฟ 1.5 โวลต์