รางปลั๊กไฟ

 

รางปลั๊กไฟ 

  • -  วัสดุผลิตสายไฟแบบ VKF สายไฟมีฉนวนหุ้ม 2 ชั้น
  • เต้ารับใช้ทองเหลืองแท้มีการนำกระแสไฟฟ้าและความยืดหยุ่นดีกว่าเหล็ก
  • -  ชนิดขาเสียบ 3 ขา (Universal Plug)
  • -  สามารถใช้กับเต้าเสียบ 2 ขาแบบขาแบน 2 ขาแบบขากลม 3 ขาแบบขาแบน 3 ขาแบบขากลม
  • -  มีสวิทซ์เปิด-ปิด สำหรับควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้า และแสดงถึงสถานะการทำงาน
  • -  ใช้ฟิวส์เป็นตัวตัดวงจรไฟฟ้า เมื่อมีการลัดวงจรหรือกระแสไฟฟ้าเกิน
  • -  สามารถใช้กับปลั๊กไฟฟ้าทั้งที่บ้านมีสายดินหรือไม่มีสายดิน
  • -  สายไฟได้รับมาตรฐาน มอก.
  • -  กำลังไฟฟ้า 1000 วัตต์