เครื่องโทรสาร Panasonic KX-FP701CX

 

 

เครื่องโทรสาร Panasonic KX-FP701CX

  • -  โทรสารกระดาษธรรมดา ระบบฟิล์ม 70 เมตร
  • -  ฟังก์ชั่น Caller ID แสดงหมายเลขเรียกเข้า และหน้าจอแสดงผล LCD 2 บรรทัด
  • -  ค้นหาปลายทางเพื่อโทรออกด้วยปุ่ม Navigator
  • -  รับเอกสารกรณีกระดาษหมด 28 หน้า
  • -  ความเร็วในการส่งเอกสาร 12 วินาที/แผ่น (9.6 kbps)
  • -  ถ่ายเอกสารได้ 50 สำเนาต่อชุด อัตราย่อ-ขยาย 72 – 200%
  • -  หน่วยความจำจากสมุดโทรศัพท์ 100 หมายเลข
  • -  ป้อนเอกสารอัตโนมัติต่อเนื่อง 10 แผ่น
  • -  ระบบแก้ไขข้อผิดพลาด (ECM)
  • -  ใช้ฟิล์มแฟกซ์รุ่น KX-FA57E