เครื่องโทรสาร Panasonic KX-FT933CX

 

 

เครื่องโทรสาร Panasonic KX-FT933CX

-  มีหน่วยความจำกรณีกระดาษบันทึกหมดขนาด  28 หน้า 

-  ตัดกระดาษอัตโนมัติ 

-  รองรับบริการแสดงหมายเลขเรียกเข้า 

-  ชุดป้อนเอกสารอัตโนมัติ 10 แผ่น 

-  ใช้งานง่ายด้วยปุ่ม Navigator 

-  หน่วยความจำชื่อและหมายเลขโทรศัพท์อัตโนมัติ