เครื่องโทรสาร Panasonic KX-FT933CX

 

 

เครื่องโทรสาร Panasonic KX-FT933CX

-  มีหน่วยความจำกรณีกระดาษบันทึกหมดขนาด  28 หน้า 

-  ตัดกระดาษอัตโนมัติ 

-  รองรับบริการแสดงหมายเลขเรียกเข้า