เครื่องคิดเลข Sharp CS-2194H

 

เครื่องคิดเลข Sharp CS-2194H

-  เครื่องคิดเลขแบบพิมพ์กระดาษจากชาร์ปใช้งานง่าย เหมาะสำหรับทุกธุรกิจ

   ที่ต้องการความรวดเร็วในการพิมพ์ และทนทาน ใช้งานได้ยาวนาน

  • -  จอภาพฟลูออเรสเซนส์ แสดงตัวเลขสูงสุด 12 หลัก
  • -  หน้าจอแสดงเครื่องหมายจุลภาค คั่นแบ่งทุก 3 หลัก
  • -  หน่วยความจำอิสระ 2 หน่วย
  • -  คำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม (TAX+)
  • -  คำนวณราคาขาย ราคาทุน และหาค่าเปอร์เซ็นต์ (MU-Mark up)
  • -  ปุ่ม Grand Total (GT) แสดงผลยอดรวมใหญ่
  • -  ความเร็วในการพิมพ์ 4.3 บรรทัด/วินาที
  • -  ระบบผ้าหมึกริบบอน พิมพ์ 2 สี (สีดำ ค่าบวก/สีแดง ค่าลบ)