เครื่องคิดเลข CASIO DF-120TM

 

 

เครื่องคิดเลข CASIO รุ่น DF-120TM

-  จอแสดงผล LCD 12 หลัก

-  สามารถคำนวณหาค่าผลกำไร (Profit Margin)

-  สามารถคำนวณหาค่าภาษีอัตโนมัติ (TAX+TAX-)

-  มีแป้นลบเลขถอยหลัง

-  มีเครื่องหมายจุลภาคแบ่งทุก ๆ 3 หลัก

-  เลือกทศนิยมได้ 5 ตำแหน่ง

-  ใช้พลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่ได้

-  กว้าง 12.25 ซ.ม. x ยาว 17.45 ซ.ม. x สูง 3.57 ซ.ม.

-  น้ำหนัก 170 กรัม