เครื่องคิดเลข CASIO MW-8V

 

 

 

เครื่องคิดเลข CASIO รุ่น  MW-8V

-  จอ LCDแสดงตัวเลขขนาดใหญ่พิเศษ 8 หลัก

-  มีหน่วยความจำอิสระ (M+, M-)

-  คำนวณหาค่าภาษีอัตโนมัติ (TAX+, TAX-)

-  แสดงเครื่องหมายคำสั่ง บวก ลบ คูณ หาร ฯลฯ ขนาดใหญ่

-  ใช้พลังงานแบตเตอรี่

-  กว้าง 10.3 ซ.ม. x ยาว  14.5 ซ.ม. x สูง 2.88 ซ.ม.