เครื่องทำลายเอกสาร MARTIN YALE

 

เครื่องทำลายเอกสาร MARTIN YALE MY 3000 

-  ทำลายเอกสารเป็นเส้นตรง ขนาด 4 มม.

-  ความเร็วในการทำลาย 133 แผ่น/นาที

-  ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 22 แผ่น (A4/70G)

-  ความกว้างของช่องใส่กระดาษ 230 มม.

-  ทำลายลวดเย็บกระดาษ บัตรแข็ง และแผ่น CD ได้

-  สามารถดึงกระดาษย้อนกลับได้

-  ล้อเลื่อน เคลื่อนย้ายได้สะดวก

-  ตัวเครื่องสี : เบจ

-  ขนาดสินค้า (กว้าง x ลึก x สูง) : 42.5 × 34.5 × 66.5 ซม. / เครื่อง

-  ความจุ 39 ลิตร

-  น้ำหนัก 15.5 กก.