เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes C-480

 

เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes C-480  

-  ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 28-30 แผ่น

-  ตัดกระดาษแบบตัดตรง 3.9 mm

-  ช่องใส่เอกสารกว้าง 400 mm

-  ความเร็วในการตัด 6.1 m/min

-  มีระบบ Turbo Jam

-  ทำลายเอกสารได้ต่อเนื่อง

-  หยุดการทำงานเมื่อกระดาษเต็ม

-  หยุดการทำงานเมื่อเปิดฝาถัง

-  มีช่องทำลาย CD

-  สามารถทำลายบัตรเครดิต, ลวดเย็บกระดาษ, คลิปหนีบกระดาษและ CD ได้

-  ถังขยะขนาด 144 ลิตร

-  มีล้อเลื่อนเพื่อความสะดวกสบายในการเคลื่อนที่