โทรศัพท์ไร้สาย Panasonic KX-TG3600BX

โทรศัพท์ไร้สาย Panasonic KX-TG3600BX

 • -  โทรศัพท์ไร้สายเทคโนโลยี 2.4 GHz FHSS ให้สัญญาณเสียงคมชัด แม้ใช้งานในระยะไกล
 • -  ระยะทางการใช้งาน 150 เมตร (ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม)
 • -  สัญญาณไฟแสดงเมื่อมีสายเรียกเข้า จะสว่างขึ้นทันทีขณะมีสายเรียกเข้า
 •    เพื่อให้เห็นได้อย่างชัดเจน
 • -  ระบบ Speakerphone สามารถรับสายเรียกเข้าได้อย่างสะดวกสบาย แม้ขณะทำกิจกรรมอื่นๆ
 • -  รับสายโดยกดปุ่มใดๆ บนเครื่องมือถือได้
 • -  มีปุ่ม Navigator เพิ่มความสะดวกในการใช้งาน
 • -  บันทึกการโทรออกด่วน 10 ปุ่ม
 • -  หน่วยความจำสมุดโทรศัพท์ 10 หมายเลข
 • -  หน่วยความจำโทรออกหมายเลขสุดท้าย
 • -  ปุ่มค้นหาเครื่องมือถือ (เครื่องฐาน)
 • -  เสียงกริ่งเรียกเข้า 7 รูปแบบให้เลือกใช้
 • -  มีฟังก์ชั่นพักสาย
 • -  ใช้ถ่านชาร์จ NiMH ขนาด AAA จำนวน 2 ก้อน