แผ่น CD-RW อิมเมชั่น

 

 

 

แผ่น CD-RW อิมเมชั่น

  • -  แผ่น CD-RW ใช้สำหรับเขียนข้อมูลในรูปแบบดิจิตอล
  • -  เขียนข้อมูลทับและลบข้อมูลได้ถึง 1,000 ครั้ง
  • -  ความจุแผ่น 700 MB มีสารเคลือบบนผิวแผ่นถึง 5 ชั้น
  • -  รองรับการเขียนและอ่านข้อมูลสูงสุดที่ 4-12x
  • -  ใช้ปากกาเขียน CD เขียนข้อความลงบนแผ่นได้
  • -  ขนาดบรรจุ 25 แผ่น