แผ่น CD-R พริ้นโก้

 

 

 

แผ่น CD-R พริ้นโก้

  • -  แผ่น CD-R ความจุ 700 MB จาก Princo
  • -  ความเร็วในการเขียนแผ่นสูงสุดถึง 56X
  • -  สามารถใช้ปากกาเขียน CD เขียนข้อความลงบนแผ่นได้
  • -  สามารถพิมพ์ลงบนแผ่น CD ได้ (CD Printable)
  • -  ใช้บันทึกข้อมูลภาพและเสียงในรูปแบบดิจิตัล
  • -  ขนาดบรรจุ 50 แผ่น