แผ่น DVD-R พริ้นโก้

 

 

แผ่น DVD-R พริ้นโก้

  • -  แผ่น DVD-R ความจุ 4.7 GB
  • -  ความเร็วในการเขียนแผ่น 16X
  • -  ความยาวในการบันทึก 120 นาที
  • -  สามารถพิมพ์ลงบนแผ่น CD ได้ (CD Printable)
  • -  สามารถใช้ปากกาเขียน CD เขียนข้อความลงบนแผ่นได้
  • -  ใช้ได้กับเครื่องอ่านและบันทึก DVD ทั่วไปได้ (ตามชนิดของ DVD)
  • -  ขนาดบรรจุ 50 แผ่น