แผ่น CD-R Sony

 

 

 

แผ่น CD-R Sony

  • -  แผ่น CD-R ความจุ 700 MB
  • -  ความเร็วในการเขียนแผ่นสูงสุด 48X
  • -  ความยาวในการบันทึกข้อมูล 80 นาที
  • -  ผลิตด้วยระบบที่ทันสมัย ทำให้แผ่นไม่สะดุดในขณะเล่นหรือบันทึก
  • -  ใช้ปากกาเขียน CD เขียนข้อความลงบนแผ่นได้
  • -  ใช้บันทึกข้อมูลได้ทั้งภาพและเสียง
  • -  ขนาดบรรจุ 50 แผ่น