ตลับผ้าหมึกดอทฯ Epson

ตลับผ้าหมึกดอทฯ Epson

  • -  ผ้าหมึกสีดำ เสม่ำเสมอตลอดเล้น
  • -  ใช้กับพริ้นเตอร์ดอทเมตริกซ์ เอปสัน