ตลับหมึกอิงค์เจ็ท Canon

 

 

 

หมึกอิงค์เจ็ท Canon 

  • -  ปริมาณการพิมพ์ 1,400 หน้า 5% บนกระดาษA4
  • -  ใช้กับเครื่องพิมพ์ อิงค์เจ็ท Canon