ตลับหมึกโทนเนอร์ HP

 

 

 

ตลับหมึกโทนเนอร์ HP

  • -  สำหรับเครื่องมัลติฟังก์ชั่นและเครื่องพิมพ์ HP ระบบเลเซอร์
  • -  ปริมาณการพิมพ์ 5% บนกระดาษขนาด A4 พริ้นเอกสารได้ 1,600 หน้าที่มา: http://www.officemate.co.th/Product/4160021/%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C-85A-CE285A-%E0%B8%94%E0%B8%B3-HP#ixzz3r4ndjHRw


ที่มา: http://www.officemate.co.th/Product/4160021/%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C-85A-CE285A-%E0%B8%94%E0%B8%B3-HP#ixzz3r4nZqv10ype the title here

Type the text here