คลิปดำ ตราช้าง

 

 

คลิปดำ  ตราช้าง 

  • -  คลิปดำ 2 ขา ผลิตจากเหล็กคุณภาพดี ไม่เป็นสนิม
  • -  หน้าเหล็กกว้างสามารถจัดเก็บเอกสารได้มาก
  • -  ขาจับคลิปยาว ทำให้หนีบเอกสารได้ง่ายและสะดวก
  • -  สำหรับหนีบกระดาษเอกสารต่างๆ เพื่อความสะดวกในการรวบรวมเอกสาร
  • -  หนีบเอกสารได้หนาตามต้องการ