ลวดเย็บ ตราม้า

 

 

ลวดเย็บ ตราม้า

  • -  ผลิตจากเส้นลวดมาตรฐานแข็งแรง ไม่งอ ไม่ติดขัดเวลาใช้งาน
  • -  ได้รับมาตรฐาน มอก. 716-2532
  • -  เจาะได้ลึก เย็บได้หนา และนุ่มมือกว่า
  • -  เย็บกระดาษได้หนา : ตามเบอร์ที่เลือกใช้
  • -  สินค้าบรรจุ : 1,000 เข็ม / กล่อง