เครื่องเจาะกระดาษ คาร์ล 30

เครื่องเจาะกระดาษ คาร์ล 30

  • -  ผลิตจากโลหะเคลือบสีอย่างดี สวยงาม แข็งแรง
  • -  เหล็กเจาะผลิตจากประเทศญี่ปุ่น คมทน
  • -  ที่ล็อค สำหรับพับเก็บก้านกดกระดาษ
  • -  จุดเซ็นเตอร์และแกนตั้งระยะ
  • -  เทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่น
  • -  สี : คละสี
  • -  เครื่องเจาะชนิด : 2 รู
  • -  เจาะกระดาษได้หนา : 20 แผ่น (80 แกรม)
  • -  ระยะห่างระหว่างรูที่เจาะ 8 ซม.
  • -  เส้นผ่านศูนย์กลางของรูที่เจาะ : 6 มม.