เครื่องเย็บ SDI 1123

เครื่องเย็บ SDI 1123

  • -  ตัวเครื่องผลิตจากเหล็กหุ้มด้วยพลาสติกแข็งแรง ทนทาน
  • -  มีที่ถอนลวดในตัว อยู่บริเวณส่วนท้ายเครื่องเย็บ
  • -  เย็บได้ 2 แบบ ลวดเย็บตรงและลวดเย็บพับเข้า
  • -  ใช้กับลวดเย็บเบอร์ : 10
  • -  แนะนำลวดเย็บเบอร์ : 10 (202-0410)
  • -  บรรจุลวดเย็บได้ : 100 ตัว (2 แถว)
  • -  เย็บกระดาษได้หนา : 10 แผ่น (80 แกรม)
  • -  ระยะความลึกในการเย็บ : 6.5 ซม.