เครื่องเย็บ อโรม่า HD-10

เครื่องเย็บ อโรม่า HD-10

  • -  ผลิตจากเหล็ก อย่างดีแข็งแรง ทนทาน
  • -  บริเวณปลายด้ามกดหุ้มด้วยพลาสติกเนื้อแข็ง จับใช้งานสะดวกขึ้น
  • -  เย็บได้ 2 แบบ ลวดเย็บตรงและลวดเย็บพับเข้า
  • -  มีที่ถอนลวดในตัว อยู่บริเวณส่วนท้ายเครื่องเย็บ
  • -  ใช้กับลวดเย็บเบอร์ : 10(27/4.8)
  • -  บรรจุลวดเย็บได้ : 1 แถว (50 เข็ม)
  • -  เย็บกระดาษได้หนา : 20 แผ่น (70 แกรม)
  • -  ระยะในการเย็บจากขอบกระดาษ : 5.2 ซม.