เครื่องเย็บ อโรม่า HD-45N

เครื่องเย็บ อโรม่า HD-45N

  • -  ผลิตจากเหล็ก หุ้มด้วยพลาสติกแข็งแรง ทนทาน
  • -  มีระบบ Quick Loading System สะดวกรวดเร็วในการใส่ลวดเย็บ
  • -  เย็บได้ 3 แบบ ลวดเย็บตรง ลวดเย็บพับเข้า และลวดเย็บพับออก
  • -  ใช้กับลวดเย็บเบอร์ : 3(24/6) และเบอร์ 35(26/6)
  • -  บรรจุลวดเย็บได้ : 2 แถว (50-100 เข็ม)
  • -  เย็บกระดาษได้หนา : 30 แผ่น ความหนา (80 แกรม)
  • -  ระยะในการเย็บจากขอบกระดาษ : 6.4 ซม.