แท่นประทับ ตราม้า

แท่นประทับ ตราม้า

  • -  ตลับหมึกผลิตจากโลหะ แข็งแรง ทนทาน
  • -  กรุด้วยผ้าสักหลาดที่อุ้มน้ำหมึกได้มาก และนาน กระจายน้ำหมึกได้ดี
  • -  น้ำหมึกซึมเร็ว สีสวย คมชัด ไม่ต้องออกแรงกด
  • -  ประทับตราได้กับกระดาษทุกชนิด
  • -  สามารถใช้ร่วมกับหมึกเติมแท่นประทับ ตราม้า
  • -  สินค้ามาตรฐาน มอก.1677-2541
  • -  สีหมึก : น้ำเงิน / แดง
  • -  จำนวนแท่นสี : 1 (เติมหมึกได้ 1 สี)