เครื่องสำรองไฟ Cleanline D-900H

เครื่องสำรองไฟ Cleanline D-900H

  • -  เครื่องสำรองไฟระบบ Line interactive
  • -  มีระบบ Stabillzer สำหรับปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ
  • -  ควบคุมระบบการทำงานของเครื่องด้วย MICRO PROCESSOR
  • -  มี LCD แสดงสถานะ On-Line, Back up และ UPS Fault
  • -  มี Outlet ป้องกัน Surge สำหรับเครื่องพิมพ์

สเปคสินค้า

  • -  ขนาดแบตเตอรี่ : 900 VA (390 วัตต์)
  • -  กำลังไฟฟ้าขาเข้า : 220 โวลต์ AC +/ 25%
  • -  กำลังไฟฟ้าขาออก : 220 โวลต์ AC +/ 10%
  • -  อุปกรณ์ที่รองรับ : คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์