เครื่องสำรองไฟ ลีโอนิคส์ NUBOS

เครื่องสำรองไฟ ลีโอนิคส์ NUBOS

  • -  ป้องกันไฟดับ ไฟตก ไฟกระชาก กับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ได้ดี
  • -  ป้องกันไฟกระชากแรงดันสูงชั่วขณะที่เข้ามาทางโทรศัพท์
  • -  ด้วยระบบเบรกเกอร์ที่สามารถ Reset ได้ทันที
  • -  เหมาะใช้งานกับคอมพิวเตอร์จำนวน 1-2 ชุด
  • -  แบตเตอรี่ปิดผนึกมาอย่างดี ไม่ต้องดูแลรักษา

สเปคสินค้า

  • -  ขนาดแบตเตอรี่ : 1,000 VA/ 450 W
  • -  แรงดันไฟฟ้า : 12V 9Ah
  • -  ระยะเวลาสำรองไฟ : 5-15 นาที (ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์)
  • -  อุปกรณ์ที่รองรับ : คอมพิวเตอร์ จำนวน 1-2 ชุด