เครื่องสำรองไฟ ลีโอนิคส์ OA

เครื่องสำรองไฟ ลีโอนิคส์ OA

  • -  ใช้สำรองไฟให้กับคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ
  • -  แบตเตอรี่ขนาดพิเศษ (High Rate Battery) เพิ่มเวลาสำรองไฟมากขึ้น 25%
  • -  ระยะสำรองไฟ 5-30 นาที ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
  • -  หน้าจอแสดงสถานะแบบ LCD Display (Realtime display)
  • -  ระบบควบคุมด้วย Microprocessor Control 8 Bit
  • -  ระบบป้องกันไฟกระชากแรงดันสูงชั่วขณะ ที่เข้ามาทางสายโทรศัพท์
  • -  มี STABILIZER ปรับแรงดันกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพสูง
  • -  ระบบป้องกันการใช้ไฟฟ้าเกินกำลังและไฟฟ้าลัดวงจรผู้ใช้งาน
  • -  เชื่อมต่อผ่าน USB แสดงผลผ่านซอฟต์แวร์ Easy-MON V
  • -  สามารถถอดเปลี่ยนแบตเตอรี่เองได้