ไม้ปัดขนไก่ ด้ามพลาสติก

ไม้ปัดขนไก่ ด้ามพลาสติก

  • -  ไม้ปัดฝุ่นด้ามยาว
  • -  ขนแปรงผลิตจากขนไก่ ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อและทำความสะอาด
  • -  ด้ามจับพลาสติก สีส้ม ปลายด้ามโค้งสำหรับแขวน
  • -  สำหรับปัดฝุ่นทำความสะอาดเฟอร์นิเจอร์
  • -  ขนาดสินค้ายาว 15 และ 25 นิ้ว / อัน