แฟ้มและอุปกรณ์จัดเก็บ

โครงเหล็กใส่แฟ้มแขวน โรบิน
โครงเหล็กใส่แฟ้มแขวน โรบิน

แฟ้มโชว์เอกสาร โรบิน 177
แฟ้มโชว์เอกสาร โรบิน 177

แฟ้มโชว์เอกสาร โคมิค
แฟ้มโชว์เอกสาร โคมิค

แฟ้มโชว์เอกสารสันรูด
แฟ้มโชว์เอกสารสันรูด

แฟ้มโชว์เอกสาร 3 ห่วง ตราช้าง 444
แฟ้มโชว์เอกสาร 3 ห่วง ตราช้าง 444

แฟ้มโชว์เอกสาร 3 ห่วง
แฟ้มโชว์เอกสาร 3 ห่วง

แฟ้มแขวน แอโรว์
แฟ้มแขวน แอโรว์

แฟ้มแขวน ตราม้า H-77
แฟ้มแขวน ตราม้า H-77

แฟ้มแขวน ตราช้าง 925
แฟ้มแขวน ตราช้าง 925

แฟ้มเจาะสันพับ ใบโพธิ์
แฟ้มเจาะสันพับ  ใบโพธิ์

แฟ้มเจาะพลาสติก A4 เบนน่อน
แฟ้มเจาะพลาสติก A4 เบนน่อน

แฟ้มเจาะพลาสติก A4 UD
แฟ้มเจาะพลาสติก A4 UD

แฟ้มสันกว้าง ตราม้า H-404
แฟ้มสันกว้าง ตราม้า H-404

แฟ้มสันกว้าง ตราช้าง 121
แฟ้มสันกว้าง ตราช้าง 121

แฟ้มสันกว้าง ตราช้าง 120
แฟ้มสันกว้าง ตราช้าง 120

แฟ้มพับ
แฟ้มพับ

ซองกระดุมพลาสติก A4 ใบโพธิ์
ซองกระดุมพลาสติก A4 ใบโพธิ์

ซองพลาสติกผูกเชือกขยายข้าง A4
ซองพลาสติกผูกเชือกขยายข้าง A4

แฟ้มซองพลาสติก A4
แฟ้มซองพลาสติก A4

แฟ้มคอมพิวเตอร์ ตราม้า
แฟ้มคอมพิวเตอร์ ตราม้า