อุปกรณ์เพื่อบรรจุ

แท่นตัดเทป แกน 3 นิ้ว
แท่นตัดเทป แกน 3 นิ้ว

เทปใส ยูนิเทป PE
เทปใส ยูนิเทป PE

เทปใส KING
เทปใส KING

เทปใส สก๊อตช์ 500
เทปใส สก๊อตช์ 500

เทปโฟม สก๊อตช์ 110
เทปโฟม สก๊อตช์ 110

เทปเยื่อกาว 2 หน้า หลุยส์
เทปเยื่อกาว 2 หน้า หลุยส์

เทป PVC ตีเส้นพื้น 3M
เทป PVC ตีเส้นพื้น 3M

ผ้าเทป ชนิดมันเงา สก๊อตช์
ผ้าเทป ชนิดมันเงา สก๊อตช์

กระดาษกาวย่น 3M
กระดาษกาวย่น 3M

เทปใส 3M
เทปใส 3M

เชือกฟาง
เชือกฟาง

เชือกขาวแดง ตราดอกบัว
เชือกขาวแดง ตราดอกบัว

เชือกขาว
เชือกขาว

หนังยาง วงเล็ก
หนังยาง วงเล็ก

พลาสติกกันกระแทก
พลาสติกกันกระแทก

ปืนยิงกาว ราปิด point
ปืนยิงกาว ราปิด point

ที่ตัดเทปโอพีพี แกน 3 นิ้ว
ที่ตัดเทปโอพีพี แกน 3 นิ้ว

กาวแท่ง ตราช้าง Sticko
กาวแท่ง ตราช้าง Sticko

กาวแท่ง UHU
กาวแท่ง UHU

กาวสเปรย์ติดถาวร 3M 77
กาวสเปรย์ติดถาวร 3M 77